Jump to content
Archive: 2019

Rapport fra innsiden i Washington

Amerikansk politikk og amerikanske politikere er vanskelige å forstå, særlig i dag. Hva fører til valget av en mann som Trump? Hvorfor virker USA dysfunksjonelt? Hvorfor forkaster selv mange vanskeligstilte amerikanere en norsk velferds- og fellesskapsmodell?

Som første nordmann i historien endte tech-gründer og drammenser Hans Høeg opp som stabssjef i kongressen. I fem år har han jobbet for kongressmann Thomas Massie og hatt sine arbeidsdager midt i stridens kjerne, i Representantenes Hus. Vi har invitert ham til å belyse disse spørsmålene. Og kanskje sjokkere oss med beretninger om hva som egentlig foregår på innsiden i Washington.

Contributors

Skjermbilde 2023 06 22 kl 10 10 04

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.