Jump to content

Hedvig Montgomery

Hedvig Montgomery er psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo våren 1997. Hun var med på å starte firmaet Psykologbistand, det første firmaet til å tilby organiserte terapitjenester til norsk næringsliv. Hun har siden 1999 arbeidet med uttak og oppfølging av deltagere til TV-produksjoner og som rådgiver for TV-produksjon innen etikk og forsvarlig håndtering av frivillige deltagere. Hun har også i denne perioden arbeidet særskilt med personer som havner i medias søkelys og krisehåndtering av de situasjoner som følger.

Previous sessions

2019

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.