Jump to content

Ine Eriksen Søreide

Ine Eriksen Søreide (Høyre) er fraksjonsleder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Søreide ble utnevnt som utenriksminister 20. oktober 2017. Hun holdt stillingen fram til regjeringsskiftet 2021. Hun var forsvarsminister fra 2013 til 2017.

Ine Eriksen Søreide

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.