Jump to content
Archive: 2022

Aarebrotsamtalen: Krig i Europa og en ny verdensorden

24. februar angrep Russland nabolandet Ukraina og innledet med det en ny tidsalder i europeisk historie. Verden var i sjokk. Drømmen om et forent og fredelig Europa brast. Årets Aarebrotsamtale handler om krigen i Ukraina, de menneskelige konsekvensene og de storpolitiske ringvirkningene. Ser vi begynnelsen på en ny kald krig? Har vi vært for ettergivende og naive med Russland? Hva frykter Russlands nærmeste naboer, og hvordan skal NATO-landet Norge forholde seg til den skadeskutte og stadig mer aggressive kjempen i øst? Og hva med Russland selv? Putin har brukt krigen i Ukraina til å stramme grepet hjemme med nye lover, straffeforfølgning av journalister og en ytterligere innskrenkning av grunnleggende menneskerettigheter. Hva skjer i Russland hvis Putin taper krigen?


I Frank Aarebrots ånd samler vi Ine Eriksen Søreide, Martin Paulsen og Kalle Kniivilä til en samtale om den nye geopolitiske situasjonen i Europa. Frank Aarebrot var utpreget sosialdemokrat og en sann europeer. Å samtale om krisen som nå pågår på vårt kontinent er noe vi tror Frank virkelig hadde bifalt.

Aarebrotsamtalen ledes av Fredrik Solvang.

Aarebrot samtalen

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.