Jump to content

Martin Paulsen

Martin Paulsen er instituttleiar på institutt for framandspråk ved Universitetet i Bergen. Han har doktorgrad i russisk og har forska på språk, kultur og samfunn i Belarus, Russland og Ukraina dei siste to tiåra. Paulsen har tidlegare vore styreleiar Raftostiftelsen og sit i juryen for Fritt Ord og Zeit Stiftung sin Free Media Awards for journalistar i Aust-Europa.

Martin Paulsen

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.