Jump to content

Jan Fredrik Hovden

Jan Fredrik Hovden er sosiolog og professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Hans doktoravhandling «Profane and Sacred» (2008) er en studie av strukturen til det norske journalistiske feltet, og han har gjennomført mange surveystudier av journalister og studenter i Norge og verden ellers.

Jan Fredrik Hovden

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.