Jump to content

Jonas Nilsson

Jonas Nilsson har vært profesjonell pixel-pusher på internett i over 20 år, hvorav de siste 15 i mediebransjen. Jonas jobber nå som designer i redaksjonell utvikling i VG, og har tidligere jobbet i en årrekke i Adresseavisen.

Jonas Nilsson 1

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.