Jump to content

Kjetil Lund

Kjetil Lund er direktør for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Lund er utdannet cand. polit. i sosialøkonomi fra Universitetet i Bergen. Lund har tidligere arbeidserfaring fra Finansdepartementet og Statsministerens kontor. Fra 2009–2013 var han statssekretær i Finansdepartementet, og i 2014 ledet han sekretariatet da Jens Stoltenberg var FNs spesialutsending for klima. Fra 2014 var Kjetil Lund direktør for myndighetskontakt og klimapolitikk i Statkraft, og fra 2017–2019 var han byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.

Kjetil Lund

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.