Jump to content

Martin Gundersen

Martin Gundersen er skrivende vaktsjef i NRKbeta og spesielt opptatt av skjæringspunktet mellom teknologi og samfunn. Ved siden av sivilingeniørstudiene ved NTNU var han også redaktør for Under Dusken.

Martin Gundersen foto Marius Arnesen

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.