Jump to content

Nora Ibrahim

Nora Ibrahim, prosjektleder og produsent / Redaksjonssjef

Nora Ibrahim har de siste 6 årene jobbet med flere prosjekter i P3s TV-redaksjon i ulike roller. De siste to årene har hun jobbet som prosjektleder og produsent, blant annet for dramaserien 17, der hun også er en av serieskaperne, og Faten tar valget. Nå er hun fungerende redaksjonssjef for P3s TV-redaksjon og executive produsent for 18.

Nora Ibrahim

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.