Jump to content

Paul Lewis

Paul Lewis er redaktør i The Guardian. Han har nylig ledet en seksmåneders reportasjeserie som undersøker den globale populismen og fremveksten av høyreradikalisme. Dette har resulterte også i akademisk forskersamarbeid og dybdeundersøkelser av Steve Bannons forsøk på å hjelpe Europas ytterste høyre-partier i nasjonale valg. Lewis har tidligere vært leder av The Guardians San Francisco-avdeling og Washington-korrespondent, samt vært redaktør for Special Projects i samme avis. Paul Lewis har vunnet 12 store journalistpriser siden han begynte som trainee i The Guardian i 2005.

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.