Jump to content

Petter Wallace

Petter Wallace er programredaktør i NRKs strategi- og mediedivisjon, med spesielt ansvar for eksternt innhold. Han kom til NRK i 2006 som prosjektsjef for NRKs dramaserier.

Petter Wallace er utdannet som produsent fra USA, og har produsert og regissert TV-programmer siden 1983, i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia. Han var med på TV3s første oppstartsår i London, og startet i 1994 Rubicon TV. Han har vært aktiv i Produsentforeningen, Stiftelsen Gullruten og i International Academy of Television Arts and Sciences.

NRK har under Petters ledelse levert serier som Himmelblå, Berlinerpoplene, Lilyhammer, Folkeopplysningen, Stjernekamp, Kampen om tungtvannet, Jeg mot meg, Anno, Gåten Orderud, Alle mot 1, Fra bøllet til bestevenn og Datoen. Petter ga i 2019 ut sin tredje bok, Aldri gi opp. Om å skape gode vaner som varer, skrevet sammen med Peder Kjøs.

Petter Wallace

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.