Jump to content
Archive: 2019

Møt programsjefene

Hva slags innhold ser programsjefene etter? Hva jobber de med, hva er de interessert i, hva har fått nok av, er lei av eller savner? Hvilke tanker gjør de seg om konkurransen seg imellom og ikke minst utenifra? Hvordan har det siste året vært? Og hvordan skal norsk innhold overleve?

Vi har invitert programsjefene fra NRK, TV 2, NENT og Discovery til å lette på lokket om hvordan kanalene jobber og tenker.

Med: Andreas Bakke Hjartø, Eivind Landsverk, Jarle Nakken, Petter Wallace

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.