Jump to content

Rebecca Corbett

Som assisterende redaktør styrer Rebecca Corbett den gravejournalistiske avdelingen hos The New York Times. Hun har overvåket flere prosjekter, inkludert flere Pulitzer-vinnere, som tar for seg alt fra NSAs overvåknings-program, til russisk innflytelse i det amerikanske presidentvalget, lovløshet på de sju hav, ebola-krisen, internasjonal terrorisme, lovbrudd blant amerikanske spesialstyrker, forhør av syriske flyktninger, og kjønnsrelaterte saker i amerikanske institusjoner. Før hun begynte hos The New York Times jobbet hun for The Baltimore Sun i Maryland, og hos flere aviser i New England.

Rebecca corbett

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.