Jump to content

Sam Dubberley

Sam Dubberley er ekspert på digitale undersøkelser av krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd og har jobbet med å utvikle open-source metodikk i over ti år. Han har i dag ansvaret for digitale undersøkelser i Human Rights Watch og har tidligere ledet Amnesty International Evidence Lab. Han har publisert forskning om open source og vært medredaktør på boken «Digital Witness» (2020) (Oxford University Press). I tillegg er han tilknyttet menneskerettighetssenteret på Universitet i Essex.

Sam Dubberley

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.