Jump to content

Sara Cecilie Leite

Sara Cecilie Leite, også kjent som ZaraCecilie, har drevet med sosiale medier siden 2016. Hun begynte på YouTube, og har nå gått over til TikTok hvor hun har fått over 16 millioner likes. Hun legger kontinuerlig ut videoer av alt fra hverdagsliv, taste-testing og dansevideoer.

Sara Cecilie Leite

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.