Jump to content

Siri Skaalmo

Siri Skaalmo er tidligere journalist, redaktør og forretningsutvikler i Dagens Næringsliv, og leder nå mediehusets innholdstjenestebyrå DNX. Skaalmo har en bachelor i medier og kommunikasjon, samt excecutive master i forretningsutvikling og innovasjon fra Handelshøyskolen BI.

Siri Skaalmo

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.