Jump to content

Winta Negassi

Winta Negassi er Vice President for People and Culture i Discovery Networks.

Negassi har ansvar for den nordiske HR strategien og sitter i den nordiske ledergruppen til Discovery Networks. Hun har bred erfaring innenfor endringsledelse og digital transformasjon, internasjonal erfaring fra London hvor hun har bodd i 13 år, samt arbeidserfaring fra New York. Negassi er nestleder i Medienettverket, et nettverk som har som formål å utvikle godt lederskap og for å få flere kvinner og større mangfold i ledelsen i mediebransjen. Hun har bachelorgrad i Internasjonal Politikk, mastergrad i International Human Resource Management samt sertifisering i Diversity and Inclusion fra Cornell University. 

Winta Negassi

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.