Jump to content
Archive: 2021

Aarebrotsamtalen: Forstår vi ikke vårt eget land?

I valgåret 2021 fremstår avstanden fra Grünerløkka til Bø lengre enn de 15 milene som faktisk skiller dem. Øker skillet mellom by og land, slik vi også ser antydning til i andre europeiske land? Eller handler dette om noe mer komplisert enn urbanisme vs ruralisme? Hvordan ser et opprør mot elitene ut i norsk kontekst? Og hvilke stemmer hører vi nesten aldri i norsk offentlighet-og hvorfor er det slik? 

I professor Frank Aarebrots ånd har vi invitert et knippe mennesker med kjennskap til både by og bygd til en samtale langt unna kaffe latte og ulvedebatt, om hvorvidt vi nordmenn egentlig forstår vårt eget land og hverandre.

Aarebrot samtalen

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.