Jump to content
Archive: 2021

The New York Times´ Visual Investigation Team: Supergravernes metode

Journalistisk arbeid med åpne kilder på internett har lenge vært et felt i vekst også blant norske journalister. Til Nordiske Mediedager kommer Malachy Browne som er seniorprodusent i The New York Times Visual Investigations, de beste i klassen på analyse av videoer og bilder på internett. Dette imponerende arbeidet har resultert i avsløringer rundt kjemiske våpen i Syria, Russisk bombing av Syriske sykehus og drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Den visuelle undersøkende journalistikken har ført til offentlige utredninger i flere land og blitt brukt som kildemateriale ved møter i FNs Sikkerhetsråd og i høringer hos den amerikanske kongressen. Deres artikler har dessuten vært bevismateriale i drapssaker og ført til stans i den italienske våpeneksporten til Saudi Arabia. I denne sesjonen får du lære alt om arbeidsgruppens metoder og teknikker i dette arbeidet, og se eksempler fra de ulike prosjektene til The New York Visual Investigations team.

Contributors

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.