Hopp til hovedinnhold

Medieundersøkelsen 2023: Nordmenn mener mediene har for liten forståelse for hvordan det er å ha lav inntekt

Et flertall av nordmenn er fornøyde med mye av økonomijournalistikken. Men på ett område er de kritiske, viser den skandinaviske Medieundersøkelsen 2023.

Skjermbilde 2023 04 26 kl 10 42 45

Illustrasjonsfoto: Erlend Aas / NTB

Undersøkelsen har i år fokus på økonomi og økonomijournalistikk, og er utført blant et representativt utvalg av befolkningen både i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg er norske journalister og redaktører som vanlig egne grupper i undersøkelsen.

Befolkningen får anledning til å gi sin dom over økonomijournalistikken som bedrives i disse tider med økte priser og urolige markeder. Mye er bra, mener både nordmenn, svensker og dansker. Men på ett område er folk kritiske - og det gjelder særlig i Norge:

55 prosent av de spurte nordmennene mener økonomisaker i mediene viser for liten forståelse for hvordan det er å leve med vedvarende lav inntekt. Det er en høyere andel enn i Sverige (48%) og Danmark (43%).

Lavinntektsgrupper mer kritiske

– Mye tyder på at det særlig er lavinntektsgruppene selv som mener dette. Jo lavere inntekt, desto mer sannsynlig er det at man er enig i at mediene har for liten forståelse for lavinntektsgrupper – også dersom vi tar hensyn til at faktorer som kjønn, alder og variasjoner mellom de tre landene kan spille inn, sier Erik Knudsen, forsker ved MediaFutures på Universitetet i Bergen og faglig ansvarlig for Medieundersøkelsen.

Blant husholdninger med en bruttoinntekt på under 200.000 er det for eksempel 32 % som sier seg helt enig i påstanden, mot kun 11 % blant dem som tjener over 1,2 millioner.

Totalt er det kun 19 prosent som er uenig i påstanden om at mediene har for liten forståelse for lavinntektsgrupper.

Får også ros

Medieundersøkelsen inneholder også en påstand om at medier er flinke til å vise frem et mangfold av levekår. Selv om 40 prosent av nordmennene sier seg enig i påstanden, er det en betydelig andel – 35 prosent – som er uenig i dette. Tilsvarende tall finner vi de andre skandinaviske landene.

Samtidig får de skandinaviske økonomijournalistene også mye ros fra sine respektive befolkninger. Mellom 63 og 69 prosent synes økonomisakene som regel er lette å forstå, og nesten like mange mener at sakene er relevante for dem. Et flertall i alle land mener journalistene dekker økonomi på en kompetent måte.

I alle de skandinaviske landene er det flest som er uenig i en påstand om at mediene er for kritiske til næringslivsledere. Men mellom 20 og 25 prosent er enig i påstanden, flest i Norge.

Om undersøkelsen

Medieundersøkelsen 2023 skal legges frem under Nordiske Mediedager i Bergen 10. - 12. mai. Faglig ansvarlig er Erik Knudsen, forsker ved MediaFutures på Universitetet i Bergen.

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse på oppdrag av Nordiske Mediedager, og har i år nesten 4300 respondenter, fordelt på representative utvalg av befolkningen i tre skandinaviske landene, samt medlemmer i Norsk Journalistlag og Redaktørforeningen.

Siden 1999 har Nordiske Mediedager utarbeidet en omfattende opinionsundersøkelse. Undersøkelsene er unike ved at de ser utviklingen i mediene med både publikums og mediebransjens øyne. 


Les mer om tidligere undersøkelser her
.

Medieunder

Medieundersøkelsen 2023: Mediebruk under sparekniven

Les mer