Hopp til hovedinnhold

Inga Bejer Engh

Inga Bejer Engh er barneombud i perioden 2018-2024. Hun er jurist og har lang erfaring som statsadvokat og dommer. Før Bejer Engh ble barneombud, jobbet hun som dommer i Oslo tingrett. Hun har også jobbet 12 år som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter.

Som barneombud er hennes mandat å fremme barns interesser i samfunnet og følge med på utviklingen av barns oppvekstkår. Barneombudet er uavhengig og overvåker om barns interesser blir ivaretatt i lovgivningen og at Norge overholder FNs barnekonvensjon. Inga Bejer Engh har under Covid-19 pandemien vært en sterk talsperson for barn og unges situasjon. Hun har gjennom hele pandemien påpekt myndighetenes ansvar for at smitteverntiltakene er i tråd med grunnleggende rettsprinsipper som sier at inngripende tiltak skal være forholdsmessige og nødvendige.

Inga Bejer Engh

Meld deg på vårt nyhetsbrev for programnyheter, aktiviteter, frister og mye mer. Ved å registrere aksepterer du følgende personvernvilkår.