Hopp til hovedinnhold

Medieundersøkelsen 2024: AI-tvil, tro og frykt og amerikanske tilstander

Funnene fra årets medieundersøkelse om medievaner, tillit og kunstig intelligens kan nå lastes ned!

Skjermbilde 2024 05 02 kl 12 57 40

Hva mener norske journalister og redaktører egentlig om å bruke kunstig intelligens i arbeidet? Hvor mange norske mediefolk tør innrømme at de unngår nyheter? Og hvordan står det til med tilliten til media blant nordmenn sammenlignet med den amerikanske befolkningen?

Dette er bare noen av de mange funnene du finner i årets Medieundersøkelse utført av Respons Analyse for Nordiske Mediedager. Les hele rapporter her.

25-års jubileum for Medieundersøkelsen

I år er det 25 år siden Medieundersøkelsen ble gjennomført for første gang. Det var i sin tid professor Frank Aarebrot ved Universitet i Bergen som sammen med Thore Olaussen i Respons Analyse og Torgeir Foss i TV 2 som startet undersøkelsen.

Mens Aarebot og Foss har gått bort, er Olaussen fortsatt involvert i prosjektet som konsulent og mener funnene over tid er viktige:

- Gjennom en tidsserie på 25 år som Medieundersøkelsen omfatter, får vi dokumentert hvilke oppfatninger og medievaner man faktisk tidligere har hatt – og ikke hva man «tror» oppfatningene eller vanene var, sier Olaussen.

- Vi får eksempelvis dokumentert at tilgang til internett ikke var «allemannseie» i 1999. Under halvparten av befolkningen oppga at man hadde tilgang til internett, og kun en fjerdedel av dem igjen vil lese avisenes nettsider for å holde seg nyhetsorientert.

Samarbeidet med YouGov

I år er første gang Respons har samarbeidet med amerikanske YouGov for å kunne sammenligne befolkningen i de to landene blant annet når det gjelder medievaner, grad av tillit og opplevelse av representasjon i media.

Siden det siste året kommer til å bli stående som det året der kunstig intelligens inntok medienes virksomhet for fullt, er også en stor bolk av undersøkelsen viet spørsmål på tema.

Funnene viser tidvis store gap, ikke bare mellom vanlig folk og redaktører men også mellom journalister og redaktører, hvis sistnevnte fremstår som langt mer teknologioptimistiske.

For eksempel viser undersøkelsen at journalister er skeptiske til algoritmestyrte forsider: 68 prosent av journalistene ønsker det «i liten grad» eller «ikke i det hele tatt». Mens blant redaktørene er tallet 39 prosent.

– Det er mer pessimisme å spore enn vi hadde trodd, sier fagansvarlig for undersøkelsen, førsteamanuensis Erik Knudsen til Medier24.

Mer om årets undersøkelse her. Medieundersøkelsen: Amerikanske tilstander | Nordiske Mediedager

Årets undersøkelse ble utført av Respons, under ledelse av Kjersti Kræmmer og Thore Gaard Olaussen. Faglig ansvarlige er Erik Knudsen, førsteamanuensis ved MediaFutures, UiB og journalist Pål Andreas Mæland (Bergens Tidende). Vivi Stenberg leder arbeidet med undersøkelsen for Nordiske Mediedager. 

Du finner hele årets undersøkelse her.