Hopp til hovedinnhold

Medieundersøkelsen: Amerikanske tilstander

Høsten 2024 er det igjen duket for presidentvalg i USA, og i lys av dette vil årets Medieundersøkelse se nærmere på den amerikanske befolkningens medievaner og deres grad av tillit til pressen.

Hvordan og hvorfra innhenter amerikanere politisk informasjon – og hvor kritiske er de til sine kilder? Hvordan opplever de selv graden av ytringsfrihet og polariseringen i samfunnet? Kjenner de på en kanselleringskultur, og hvordan påvirker den dem?

Svarene fra USA settes opp mot den norske befolkningens kritiske medieforståelse. Beveger vi oss mot noe vi kan kalle «amerikanske tilstander»? Er det grupper i befolkningen som har mer sammenfallende medievaner med USAs befolkning enn andre? Vi vil også se nærmere på i hvilken grad norsk og amerikansk befolkning kjenner seg representert i mediedekningen. Får de plass i samfunnsdebatten, og oppleves det i det hele tatt nyttig å bruke stemmeretten?

Undersøkelsen ser og på hvordan kunstig intelligens har satt sitt preg på mediedekningen, tilliten til mediene og medieforståelsen? Hvilke holdninger har journalister til verktøyet i forhold til mannen i Storgaten og på Main Street? Er norske mediefolk, nordmenn og amerikanere like gode på å skille innhold skapt av AI og av mennesker?

Medieundersøkelsen 2024 er gjennomført av Respons Analyse på vegne av Nordiske mediedager og utføres blant et representativt utvalg av befolkningen i USA, i tillegg til medlemmer i Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og et utvalg av øvrig befolkning i Norge.

Tid og sted:

  • torsdag, 12:45–13:45
  • Dovregubben, Grieghallen
Medieundersøkelsen

Meld deg på vårt nyhetsbrev for programnyheter, aktiviteter, frister og mye mer. Ved å registrere aksepterer du følgende personvernvilkår.