Hopp til hovedinnhold

Sjur Holsens minnepris til Erlend Mørch!

Vi gratulerer årets vinner Erlend Mørch!

Skjermbilde 2024 05 02 kl 10 06 54

Under åpningen av Nordiske Mediedager 2024 ble programleder, journalist og komiker Erlend Mørch kåret til vinner av Sjur Holsens minnepris 2024. 

Prisen deles ut i samarbeid med Sparebanken Vest og Agenda Vestlandet, og premien er et reisestipend på 100.000 kroner.

Juryen omtaler årets vinner slik: 

«En person som ikke alltid mener sterkt, men som evner å tilnærme seg komplekse og polariserende tema med nysgjerrighet. 

Han lytter og sprer kunnskap. Han dyrker nysgjerrigheten fremfor skråsikkerheten. 

Vinneren er ingen klassisk kommentator. Han er journalist, komiker, programleder, animatør og gamer. Kanskje er denne bredden en medvirkende årsak til at han tilsynelatende når så godt ut til unge menn, en gruppe som særlig trenger tolerante forbilder. 

Årets vinner har alle muligheter til å være en katalysator for et kunnskapsbasert ordskifte blant et økende antall menn som i mindre grad enn andre benytter seg av massemediene.»

Om Sjur Holsens minnepris: 

Prisen skal hedre Sjur Holsens virke som journalist, redaktør og forfatter. Målet er å motivere flere mennesker med ulike perspektiver og erfaringer til å delta i samfunnsdebatten i Holsens ånd.

Prisen gis til en person som foregående år har bemerket seg med særpregede og substansielle bidrag. Det stilles ingen krav til form, men kandidatenes formidling skal være av høy kvalitet og ha samtidig potensial for videre utvikling.

I juryen satt Jens E. Kjeldsen, Gard Steiro, Trine Eilertsen og fjorårets vinner Kinunda Afriyie.

Les mer om prisen her.

— Prisvinneren er dessverre fra Oppsal, men har humoren til en loddik. Sjur Holsen ville likt ham.
Juryens begrunnelse

Her er juryens fulle begrunnelse:

Tvilen. Den er uløselig knyttet til nysgjerrighet. Den som mener sterkt, den som er hellig overbevist, bør også kjenne på tvil. I alle fall på et ansvar for å lytte, for å møte sine meningsmotstandere med respekt. Slik sikrer vi et opplyst ordskifte for alle.

«De sterkeste stemmene stilner når vi trenger dem som mest», skrev Sjur Holsen da filosofen og forfatteren Arild Haaland gikk bort. Sjur var selv en slik stemme. Skarp, velformulert og overbevisende. Men også åpen. Åpen for at dem han angrep hadde valide poenger. Hans fremste egenskap som kommentator var ikke pennen, men den intellektuelle åpenheten.

Sjur Holsens minnepris skal stimulere til et kunnskapsbasert, mangfoldig og opplyst ordskifte. Juryens oppgave er å løfte frem stemmer som bidrar med nyskapende og relevante perspektiver i Sjurs ånd. Også i år har vi vurdert flere samfunnsdebattanter og faste kommentatorer i norske aviser. Det var flere verdige kandidater, og juryen er begeistret over at det dukker opp nye, lovende skribenter i landets redaksjoner.

Men juryen har besluttet å gi prisen til en person som ikke alltid mener sterkt, men som evner å tilnærme seg komplekse og polariserende tema med nysgjerrighet. Det offentlige ordskiftet er blitt hardere det siste året. Debatten om krigen i Gaza har engasjert mange, men også skremt andre. Tonen er hard, uforsonlig og alt annet enn nysgjerrig. Noen tar til orde for boikott og kansellering. Andre tillegger mennesker med andre meninger egenskaper og ansvar som ikke er reelle.

Årets prisvinner har valgt en annen vei. Han lytter og sprer kunnskap. Han dyrker nysgjerrigheten fremfor skråsikkerheten.

Det ønsker juryen å anerkjenne.

Vinneren er ingen klassisk kommentator. Han er journalist, komiker, programleder, animatør og gamer. Kanskje er denne bredden en medvirkende årsak til at han tilsynelatende når så godt ut til unge menn, en gruppe som særlig trenger tolerante forbilder. Årets vinner har alle muligheter til å være en katalysator for et kunnskapsbasert ordskifte blant et økende antall menn som i mindre grad enn andre benytter seg av massemediene.

Sjur Holsen var ofte klar og tydelig, men i hans tekster finner vi også bumerket for vestlendingen, nemlig tvisynet. De beste debattantene blir sjelden kategoriske. De er i tvil. Og noen ganger skifter de mening. Forutsetningen er evne - og ikke minst vilje - til å lytte. Det gjør vinneren. Han snakker interessert og fordomsfritt med alle.

Prisvinneren er dessverre fra Oppsal, men har humoren til en loddik.
Sjur Holsen ville likt ham.

Sjur Holsens minnepris tildeles Erlend Mørch.